Historia biblioteki na tle historii szkoły


Historia biblioteki na tle historii szkoły

W 1951 roku powstaje Zasadnicza Szkoła Metalowa powołana „Zarządzeniem Prezesa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego z dnia 29 października 1951 – nr IV Org. 4503/51/ w sprawie otwarcia Zasadniczej Szkoły Metalowej w Nowej Hucie”. Od września do października organizowano szkołę, przeprowadzano wpisy, a w prasie ukazywały się ogłoszenia o rekrutacji.
30 października 1951 roku p. Anna Leszczyńska – polonistka, która przyjechała we wrześniu do Nowej Huty z nakazem pracy przejmuje bibliotekę byłego POSZ-u liczącą 6054 woluminy. Zachowała się w dokumentach biblioteki karta rejestracyjna tamtej biblioteki.
Szkoła zajmuje 9 sal w budynku szkolnym na osiedlu A-1. W jednej ze sal została umieszczona biblioteka.
Codziennie od 8-14 w salach lekcyjnych były prowadzone zajęcia. W godzinach popołudniowych organizowano w nich naukę własną uczniów. Brali w niej udział uczniowie mieszkający w Internacie, gdzie nie było warunków do ich prowadzenia oraz ci uczniowie, którzy mieli nieodpowiednie warunki pracy w domach. (Sprawozdanie tyczące stacjonarnego szkolnictwa na terenie dzielnicy z dn. 20. XII. 1951 Archiwum KO Delegatura 2A).

Warunki lokalowe

Inne szkoły, które mieściły się w tym samym budynku: Szkoła Przysposobienia Zawodowego nr 63, Technikum Zawodowe dla Pracujących oraz filia Technikum Administracyjno-Handlowego.
W wysokich suterenach działała restauracja Hutnik, Delegatura, ZOR (organizował tu kursy), natryski publiczne, odwszalnia. ( o ich organizacji pisze Zdzisław Olszewski ” Dwa lata w Nowej Hucie” Kraków Wydawnictwo Literackie 1970).
Sala gimnastyczna była zajęta na kino Stal.

6.XI.1951 rozpoczęły się zajęcia. Do szkoły przyjęto 128 uczniów, w tym 6 dziewcząt.
Biblioteka mieściła się osobnym dużym pokoju. Książki były ulokowane w nowych szafach. Bibliotekę prowadziły naucz. Anna Leszczyńska i Haluch (prawdopodobnie nauczycielka Technikum dla Pracujących, które nie posiadało własnej biblioteki tylko korzystało z ZSM). Wykorzystanie biblioteki było bardzo słabe.
( Roczne sprawozdanie kierownika delegatury DOSZ Kraków w Nowej Hucie Archiwum KO w Krakowie DOSZ A 126)

Zbiory

W 1952 roku poza podręcznikami z biblioteki byłego POSZ w bibliotece było niecałe dwa tysiące książek zawodowych z metalurgii, hutnictwa, budownictwa, różnych rzemiosł, materiałoznawstwa i technologii wykonawstwa. ( Archiwum KO w Krakowie Delegatura 6 Kategoria A poz. 8).
Celem powiększenia biblioteki marksistowskiej Rada Pedagogiczna ufundowała z własnych funduszów składkowych biblioteczkę dla organizacji ZMP, która wręczono na akademii w rocznice śmierci gen Świerczewskiego. ( Roczne sprawozdanie kierownika delegatury DOSZ Kraków w Nowej Hucie Archiwum KO w Krakowie DOSZ A 126)
Dyrektorem szkoły był Butmankiewicz, który równocześnie był dyrektorem podobnej szkoły w Prokocimiu.

Nowy budynek

W 1954 roku roku szkoła przenosi się do nowego gmachu na osiedlu Szkolnym, którego budowę rozpoczęto rok wcześniej. Budynek o kubaturze 19035 metrów sześciennych miał 3 kondygnacje i był obliczony na 590 uczniów, którzy w jednej zmianie pobierać będą naukę w szkole. Równocześnie druga zmiana uczniów miała pracować w warsztatach szkolnych. W sumie szkoła była obliczona na 1180 uczniów.
Budynek miał 11 sal szkolnych oraz sale: fizyczna, chemiczna, kreślarnię, salę rysunkową, salę amfiteatralna, dwie sale gimnastyczne / większą dla chłopców mniejszą dla dziewcząt/ i bibliotekę uczniowską z czytelnią (Sprawozdanie Delegatury D.O.S.Z. w Nowej Hucie z posiedzenia odbytego w dniu 4 marca 52 r. (Archiwum KO w Krakowie Delegatura A10)

Lokalizacja biblioteki

Biblioteka zostaje umieszczona na drugim piętrze ( obecnie sala 55 w starym skrzydle).
W roku szkolnym 1955/56 dyrekcja szkoły przenosi bibliotekę na parter polecając uporządkować książki i estetycznie urządzić bibliotekę.

Kalendarium

 • W 1953 roku z okazji Dni Książki i Prasy po zakończeniu inwentaryzacji i założeniu kart katalogowych zorganizowano wystawę pod hasłem Literatura w walce o pokój, postęp i socjalizm. Była czynna w budynku szkoły na osiedlu A-1 w godzinach od 13.00 do 17.00.
  Wystawę odwiedził prezes Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego gen. Janusz Zarzycki oraz dyrektor Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego mgr Józef Łoś.
 • W 1956 roku przekazano bibliotece Z.S.B. 404 książki.
 • W 1959 przekazano Jednorocznej Szkole Budowlanej mieszczącej się na os. B1 blok 3 przy ulicy Bulwarowej 19 – 1074 woluminy (w tym 378 beletrystyki, 234 technicznych i 426 popularno-propagandowych) stanowiących bibliotekę Centralnego Ośrodka Szkolenia Spawalniczego w Nowej Hucie.
 • W latach 1960- 64 przy bibliotece działa kółko teatralne prowadzone przez p. Blicharz i p. Andrzeja Suwaja.
 • W 1974 roku przekazano książki do Technikum Gastronomicznemu w związku z przeniesieniem szkoły do innego budynku.
 • W 1978 roku dokonano modernizacji biblioteki. Zostały wytapetowane pomieszczenia, odmalowane półki i szafy katalogowe, sporządzono metalowe i drewniane rozdzielniki do książek. Prace wykonali słuchacze Technikum dla Przodujących Robotników.
 • W roku szkolnym 1979/80 przeprowadzono konkurs poetycki o twórczości rewolucyjnej Władysława Broniewskiego oraz Dziecko w literaturze ( w związku z Międzynarodowym Rokiem Dziecka).
 • W roku szkolnym 1980/81 zorganizowano wystawkę malarską Ruch robotniczy w malarstwie polskim, a z okazji 190 rocznicy Konstytucji 3-Maja przygotowano apel nadany przez radiowęzeł. Z okazji Dni Oświaty i Książki zorganizowano apel.
 • W 1992 roku odbył się szkolny konkurs literacki przygotowany przez Dorotę Kalafarską i Lucynę Adrabińską poświęcony mitologii.
 • 1993- szkolny konkurs literacki poświęcony Biblii przygotowany przez Jadwigę Jurczyk-Motyl i Marię Kowalewską.
 • 1995 – zakup programu MOL i rozpoczęcie komputeryzacji biblioteki
 • 2001 – szkoła obchodzi 50-lecie. Bibliotekarki są współautorkami wystawy pamiątek
 • 2002 – uruchomienie wypożyczeń książek w programie MOL
 • 2003 – uruchomienie elektronicznej wersji katalogu
 • 2006 biblioteka otrzymuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Następuje reorganizacja biblioteki, zostają połączone zbiory czytelni i wypożyczalni.
 • 2010 Pełna komputeryzacja. Katalog w wersji MOL.