Imprezy 2002/2003


 • 12. XI Prezentacja książek w 3h (D. Kalafarska)
 • 14. XI – Prezentacja książek w 3I (D. Kalafarska)
 • 14. XI – ankieta w kl 1o na temat czytelnictwa ( D.Kalafarska)
 • 15. XI prezentacja książek w 1c (D. Klafarska)
 • 12. XII prezentacja książek w 1o ( D.Kalafarska)
 • 20. II -20. VI praktyka studenta AP (opieka D. Kalafarska)
 • 26. II wystawa fotograficzna. Dzień otwarty (D. Kalafarska)
 • 14.II przygotowanie cytatów do konkursu
 • 21. III – praca w jury konkursu tolkienowskiego ( D. Kalafarska)
 • 28. III – lekcja otwarta :Tworzenie bibliograficznego zestawienia tematycznego (D. Kalafarska)
 • 21. IV – udział w pracach TNBSP nad Plebiscytem Nastolatków (D. Kalafarska)
 • 15. IV praca jurora w konkursie Wiedzy o Krakowie (D. Kalfarska)
 • 6,7.V praca w komisji maturalnej (D.Kalafarska)
 • 14. V wycieczka z aktywem bibliotecznym do Biblioteki Jagiellońskiej (D. Kalafarska)
 • 18. VI – praca w komisji przygotowującej plan wychowawczy szkoły ( D. Kalafarska)

2001 /2002

 • 20. X – współorganizacja wystawy z okazji 50-lecia ZSE nr2 . D. Kalafarska, J. Jurczyk-Motyl
 • 25. X – udział w Targach Książki
 • 19. IX – gazetka „Dzieje biblioteki ( D.Kalafarska)
 • XI – gazetka 180 rocznica urodzin C.K. Norwida ( D. Kalafarska)
 • 16. III 2002 wycieczka do biblioteki oo. cystersów w Mogile
 • 17. IV – spotkanie z metodykiem „Wykorzystanie komputera w pracy biblioteki” (D. Kalafarska)
 • IV – gazetka „Szachy – królewska gra”
 • 25-26. IV konkurs szachowy
 • 9.05-21.VI skontrum zbiorów bibliotecznych