Imprezy 2009/2010

Październik 2009

Z okazji Miesiąca Bibliotek szkolnych w październiku 2009 roku została przygotowana wystawa „Koci swiat” – prezentująca dostępne w bibliotece książki o kotach.

Konkurs od Wandy do Sendzimira

W tym roku wspólnie z p. D.Limanowską opiekujemy się 1 zespołem. Zmieniła się też reguła konkursu – oprócz spotkań w drugą sobotę miesiąca uczniowie rozwiązują zadania na platformie Moodle oraz zdobywają punkty odwiedzając 1 obiekt w Nowej Hucie w miesiącu.

  • 22. 10. 2009 odbyło się rozpoczęcie konkursu „Od Wandy do Sendzimira”.
  • 12. 11. zwiedzaliśmy wraz z p. Miezianem Opactwo w Mogile.
  • 19.11 – byliśmy w Bibliotece Ośrodka Kultury im. Norwida, gdzie obejrzeliśmy 2 ciekawe obrazy

Piszą o naszej bibliotece

W artykule p. Biernackiej-Bryk  Edukacja regionalna w bibliotece szkolnej Biuletyn EBiB 2009 nr 106 pojawiła się informacja o naszej bibliotece:

Obecne warunki w większości skomputeryzowanych bibliotek pozwalają na zamieszczenie materiałów regionalnych na witrynach internetowych szkoły lub biblioteki, a także na stworzenie kolekcji adresów (linków) do stron tematycznie związanych z bliskimi okolicami. Niezwykle atrakcyjną formę podawania wiadomości o regionie stanowią wystawy organizowane przez biblioteki szkolne na terenie szkoły bądź poza nią. W łatwo przyswajalny i obrazowy sposób przedstawiają one historię i teraźniejszość „małej ojczyzny”. Przykład stanowić mogą ekspozycje przygotowane przez Bibliotekę Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie: wystawa pocztówek „Pozdrowienia z Nowej Huty” (2006 r.), złożona z map wystawa „60 lat minęło – Nowa Huta” (2008 r.): http://www.zse2-biblioteka.e12.pl/viewpage.php?page.id=99

Projekty edukacyjne realizuje się zwykle przez cały rok szkolny, a w ich ramach uczniowie podejmują bardzo różnorodne działania, koordynowane przez nauczycieli. Gromadzą informacje o regionie poprzez lekturę książek, czasopism i innych dokumentów (listy, fotografie, mapy), a także prowadzenie rozmów czy wywiadów z lokalną społecznością, uczestniczą w wycieczkach regionalnych, oglądają filmy o tematyce związanej z „małą ojczyzną” itp. Zgromadzoną wiedzę selekcjonują i systematyzują, tworząc finalnie różnego rodzaju prace. Piszą artykuły do lokalnych czasopism, opowiadania, wiersze, felietony, wywiady, tworzą drzewa genealogiczne, przygotowują prace plastyczne (rysunki, obrazy, rzeźby, grafiki), wykonują albumy fotograficzne, prezentacje multimedialne, przewodniki, zielniki, kroniki wiedzy o regionie, stroje ludowe, potrawy lokalne (wytwory te prezentowane są często w formie wystawy lub pokazu). W niektórych szkołach udaje się utworzyć izby regionalne, w których prace projektowe mają szansę uzyskać status stałych eksponatów. Z wirtualną wersją takiego miejsca możemy się zapoznać na stronie internetowej krakowskiego Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 i XXII LO (http://www.wir.e12.pl/news.php)„.

Listopad 2009

W listopadzie przy współudziale biblioteki zostały zorganizowane dwa spotkania:

  1. Z p. Józefem Zyburą, który opowiadał o Bieńczycach podczas i po II wojnie światowej.
  2. Z p. Adamem Gryczyńskim – redaktorem książek”Czas zatrzymany”, fotografem, historykiem

Origami – wspólnie z p. B. Młyńczak i K. Dymek-Nowak została przygotowana w gablocie wystawa prac origami.
W gablocie obok biblioteki p. J. Jurczyk-Motyl przygotowała wystawę kaligramów. Zainteresowani wykonywaniem podobnych zostali zaproszeni na zajęcia w dniu 22.03.2010 organizowane w ramach Dnia Wiosny. Zajęcia prowadziły p. J. Jurczyk-Motyl i A. Cichy.